Krav vid bokning av körkortsprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt. Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste du göra om båda proven.

* Om du bokar körprovet som privat med Trafikverkets bil, får du inte låna bilen från trafikskolan. Den bil som du använder vid ditt körprov måste ha dubbelkommando (pedaler även på passagerarsidan). En sådan bil kan Trafikverket tillhandahålla vid körprovet (gäller endast körprov för behörighet B). Vill du själv boka prov klick här.

Här kan du se en film som ger en bild av hur det går till vid körprovet, behörighet B. Boka prov vägen till körkort

Läs mera om teori och körprov