Att vara elev hos oss innebär att:

 • Du erbjuds att ta del av utbildningsplanen i sin helhet.

 • Du på begäran får en preliminär kostnadsberäkning som stäms av vid minst två tillfällen under din utbildning.

 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner. Lämpligen sker detta vid din första lektion samt därefter på rekommendation av läraren.

 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer. Hos oss kör vi en speciell landsvägslektion som bl. a. innehåller de mest lärorika vänstersvängarna.

 • Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs. Under perioden 15 oktober – 1 mars genomför vi dessutom praktisk körning i mörker under kvällstid.

Nedan följer information om:

 • Körtider. Lektioner körs vardagar 07:00 – 18:30 samt 07:30 – 14:50 på helger vid behöv. Samtliga lektioner körs i dubbelpass, alltså 80 minuter. På helger har vi valt att korta ner tiden till 70 minuter istället för att höja priset. Avbokning måste ske den närmaste helgfria vardagen innan, innan klockan 13:00.

 • Öppettider. Skolan har öppet vardagar 10:00 – 18:00. Vi använder en tjänst som heter aSTRaWEB. Detta innebär bland annat att du kan utföra teoritester över Internet. Vi använder oss även av tjänsten.

 • Vår personal. Faraj Tayehanpour är grundaren av Djursholms trafikskola och arbetar som ledare och utbildningschef. Han har jobbat i branschen sedan 1993. Information om resten av vår personal finner du på vår hemsida.

 • Betalning. Vi jobbar mot en kontantfri kassahantering och ser helst att du betalar med Swish. På förekommen anledning kräver vi att all betalning sker i förskott. Vid faktura betalning kommer en kreditupplysning att tagas på dig samt tillkommer en faktureringsavgift, kommer inte betalningen i förskott vi avbokar alla dina eventuella reserverade lektioner utan att meddelar dig.

 • Riskettan. Om Riskettan ingår i ditt köpta paketet så bjuder vi dig endast 2 gånger kan du inte delta så den kommer att förfaller.
 • Halkbana. När du är i slutet av utbildningen meddelar vi dig att boka halkbana.
 • Fotografering. Vi tar en porträttbild av dig och lägger in i vårt elevregister.

 • Alkolås. För att öka säkerheten och föregå med gott exempel har vi valt att förse våra bilar med alkolås. Vid utbildningskontroll kommer du att få göra ett utandningsprov för att kunna starta bilen.